İnşaat Mühendisliğinde kullanılan altıgen gözenekli çift bükümlü tellerden imal edilen, çelik grid, tel ağ, çelik ağ, kutu gabion ve şilte gabion (fildöfer) olarak adlandırılan malzemeler birçok konuda maliyet odaklı çözümler sunmaktadır.

Son yıllarda inşaat sektöründe yeni ve teknolojik malzemelerin kullanımı ile birlikte maliyetler azalmış, hızlı ve problem odaklı çözümler üretilmeye başlanmıştır. Çift bükümlü altıgen gözenekli tellerden imal edilen gabion veya çelik grid olarak adlandırılan malzemeler çevreci ve ekonomik çözümler sunmaktadır. Genel olarak tel ağların (gabionların) kullanım alanlarına baktığımızda;
  • Kaya ve taş düşmelerine karşı koruma önlemleri alınmasında (çelik grid-tel ağ malzemesi olarak adlandırılmaktadır)
  • İstinat yapılarında (gabion olarak adlandırılmaktatır)
  • Dere yatağı ıslahlarında (şilte ve kutu gabion olarak adlandırılmaktadır)
  • Asfalt güçlendirilmelerinde (çelik grid, asfalt grid olarak adlandırılmaktadır)
Özet olarak inşaat mühendisliğinde kullanılan çift bükümlü altıgen gözenekli çelik ağlar hızlı ekonomik ve çevreci çözümler sunmaktadır. Bu konuda faaliyet gösteren firmamız GEOART GEOSENTETİK LTD. ŞTİ. Problemli ve çözümü zor noktalarda ilgili mühendislik bilgi ve birikimini kullanarak en doğru ve ekonomik çözümleri üretmektedir.