Asfalt yollarda kullanılan çelik gridler yolun daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Özellikle yol yüzeyinde sıklıkla karşılaşılan yansıma çatlaklarının olduğu kısımlarda düzeltme tabakası dökülmeden önce yüzeye serilen çelik gridler çatlakların yol yüzeyine yansımasını geciktirmektedir. Yapısı gereği yüksek mukavemetli ve düşük uzamalı çelik grid malzemesi uygulama esnasında cam elyafı malzemelere göre daha az zarar görmekte ve yüzeyde oluşacak yansıma çatlaklarına karşı daha uzun süreli kalıcı sonuçlar vermektedir.