Dere yatağı ıslahında kullanılan gabionları ise iki gruba ayırabiliriz. Bunlar kutu gabionlar ve şilte gabionlardır. Özellikle esnek yapıları sayesinde gabion malzemeler taşkın esnasında oluşabilecek alt oyulmalarda oturma yüzeyinin şeklini alarak koruma görevini sürekli olarak devam ettirmektedir. Arazide veya dere yatağında taşın olduğu yerlerde en hızlı ve ekonomik çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Firmamız bu konuda tarafımıza sağlanacak bilgiler doğrultusunda (dere yatağının eğimi, taşkın debisi, dere yatağının kesiti vb.) gabion (fildöfer) malzemesinin kıyı koruma, yatak koruma ve tersip bentlerinin tasarımlarını yapmakta ve projelendirmektedir.

Islah edilmesi planlanan dere içerisinde taşın oluşu gabion (kutu gabion ve şilte gabion, fildöfer) yapıyı rakipsiz kılmaktadır. Bu durumda taş maliyeti dere içerisinden tedarik edilmesi durumunda minimum olacak işin içerisine sadece malzeme ve işçilik maliyeti girecektir. Böylece en ekonomik ve çevreci çözüm üretilmiş olacaktır. Gabionların imalatında kullanılan çift bükümlü altıgen gözenekli teller ise uzun süreli olarak noktasal kopmalar yaşansa dahi hizmet vermeye devam edecek olup, sistemin dağılmadan çalışmasına imkan verecektir.