Karayollarında, demiryollarında ve HES projelerinde ihtiyaç duyulan kaya ve taş düşmesi problemlerine karşı çelik grid (tel ağ, çelik ağ) malzemesi sıklıkla kullanılmaktadır. Buralarda yapılacak detaylı projelendirme ve taşıma statik hesabı sistemlerin uzun süre güvenli biçimde çalışmasına imkan vermektedir. Firmamız bu konuda ücretsiz etüt ve maliyet çalışması yapmaktadır. Önerilen çözüm tek veya birkaç aşamadan oluşabilmekte ancak toplamda minimum maliyeti hedeflemektedir.

Genel olarak kaya ve taş düşmesi problemlerini tek bir çatı altında toplamak mümkün değildir. Problemin durumuna göre sadece çift bükümlü tel ağ çözüm olabildiği gibi, çelik halatlar ile güçlendirilmiş çift bükümlü tel ağlar veya kaya tutucu bariyerlerle kombine edilmiş bir çözümde olabilir. İşin başında, doğru çözüm için doğru risk analizi yapılmalıdır. Bunlar mevcut şevin morfolojik yapısı, etraftaki tehlike altındaki yapılar, aşağıda kalacak karayolunun veya demiryolunun önemi ve trafik yoğunluğudur. Bütün bu faktörleri düşündüğümüzde, firmamız ürünlerin en iyi kombinasyonuyla en doğru ve en ekonomik çözümü sunmaktadır.